41 phương pháp hoàn thiện bản thân có thể thực hiện

Nguồn Rõ ràng là không ai hoàn hảo. Nhưng bạn có phải là người luôn muốn hoàn thiện bản thân để trưởng thành hơn theo thời gian? Chúng ta không nhất thiết phải trở thành một người hoàn hảo, mà cũng chẳng thể nào trở thành một người hoàn hảo. Dù bạn có cố gắng hoàn thiện … More 41 phương pháp hoàn thiện bản thân có thể thực hiện

Giáo dục trực tuyến miễn phí cho mọi người trên toàn cầu

Nguồn Trường Khan Lab. Học viện Khan có trụ sở tại Silicon Valley giúp giáo dục miễn phí trên mạng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Khởi đầu từ một cổng dạy kèm trên mạng, nay học viện Khan đã đến với hàng triệu học viên toàn cầu qua các bài học … More Giáo dục trực tuyến miễn phí cho mọi người trên toàn cầu

Phát triển khiếu hài hước – How to Develop a Sense of Humor

Nguồn Your sense of humor has been developing since you were born. It has developed in stride with all your cognition, and has been shaped by your upbringing. You might laugh at the same things your parents do, and you might have difficulty understanding humor outside of the range of your familial and social background. … More Phát triển khiếu hài hước – How to Develop a Sense of Humor