10 lý do những người hay đọc sách dễ thành công

10/11/2015 Người thành công vươn lên dẫn đầu vì họ đã dành thời gian để đọc và học. Khi họ cầm một cuốn sách, họ không phải chỉ đọc cho hết, mà là để rút ra bài học cho mình. 1. Họ có khả năng tập trung cao Những người thành công có thể tập … More 10 lý do những người hay đọc sách dễ thành công

41 phương pháp hoàn thiện bản thân có thể thực hiện

Nguồn Rõ ràng là không ai hoàn hảo. Nhưng bạn có phải là người luôn muốn hoàn thiện bản thân để trưởng thành hơn theo thời gian? Chúng ta không nhất thiết phải trở thành một người hoàn hảo, mà cũng chẳng thể nào trở thành một người hoàn hảo. Dù bạn có cố gắng hoàn thiện … More 41 phương pháp hoàn thiện bản thân có thể thực hiện

26 Simple Ways to Make Your Life More Exciting

source Want some ideas? Here are 26 simple living ways on how to make life more exciting. 1. Make room. It’s hard to add excitement to your life if your life is overflowing with mindless tasks and chores. Can you simplify, delegate, or eliminate any of these boring and mindless tasks to make room for … More 26 Simple Ways to Make Your Life More Exciting