Học Khoa Học Máy Tính nên đọc sách gì?

Nguồn: procul.org Phân tích thiết kế thuật toán cơ bản Phân tích thiết kế thuật toán nâng cao Combinatorics (bao gồm lý thuyết đồ thị và toán rời rạc) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (danh sách của anh Bạch Hưng Nguyên) Machine learning và statistics (danh sách của anh Nguyễn Xuân Long) Databases (anh … More Học Khoa Học Máy Tính nên đọc sách gì?