First principle

A first principle is a basic, foundational, self-evident proposition or assumption that cannot be deduced from any other proposition or assumption. In philosophy, first principles are taught by Aristotelians and a nuanced version of first principles are referred to as postulates by Kantians.[1] In mathematics, first principles are referred to as axioms and postulates. In … More First principle

41 phương pháp hoàn thiện bản thân có thể thực hiện

Nguồn Rõ ràng là không ai hoàn hảo. Nhưng bạn có phải là người luôn muốn hoàn thiện bản thân để trưởng thành hơn theo thời gian? Chúng ta không nhất thiết phải trở thành một người hoàn hảo, mà cũng chẳng thể nào trở thành một người hoàn hảo. Dù bạn có cố gắng hoàn thiện … More 41 phương pháp hoàn thiện bản thân có thể thực hiện

26 Simple Ways to Make Your Life More Exciting

source Want some ideas? Here are 26 simple living ways on how to make life more exciting. 1. Make room. It’s hard to add excitement to your life if your life is overflowing with mindless tasks and chores. Can you simplify, delegate, or eliminate any of these boring and mindless tasks to make room for … More 26 Simple Ways to Make Your Life More Exciting

Học Khoa Học Máy Tính nên đọc sách gì?

Nguồn: procul.org Phân tích thiết kế thuật toán cơ bản Phân tích thiết kế thuật toán nâng cao Combinatorics (bao gồm lý thuyết đồ thị và toán rời rạc) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (danh sách của anh Bạch Hưng Nguyên) Machine learning và statistics (danh sách của anh Nguyễn Xuân Long) Databases (anh … More Học Khoa Học Máy Tính nên đọc sách gì?