Giáo dục trực tuyến miễn phí cho mọi người trên toàn cầu

Nguồn Trường Khan Lab. Học viện Khan có trụ sở tại Silicon Valley giúp giáo dục miễn phí trên mạng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Khởi đầu từ một cổng dạy kèm trên mạng, nay học viện Khan đã đến với hàng triệu học viên toàn cầu qua các bài học … More Giáo dục trực tuyến miễn phí cho mọi người trên toàn cầu