Culture of the United States

The culture of the United States is primarily Western, but is influenced by African, Native American, Asian, Polynesian, and Latin American cultures. A strand of what may be described as American culture started its formation over 10,000 years ago with the migration of Paleo-Indians from Asia, Oceania, and Europe, into the region that is today … More Culture of the United States

Tôn Giáo Học So Sánh – Thích Thánh Nghiêm

Nguồn Trong thời gian làm việc tại Thư viện Thành hội Phật giáo đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, tôi gặp được cuốn Tôn Giáo Học So Sánh của Pháp sư Thánh Nghiêm biên soạn. Do muốn tìm hiểu về các tôn giáo trên thế giới đã lâu mà vẫn chưa tìm ra tài … More Tôn Giáo Học So Sánh – Thích Thánh Nghiêm

What is critical thinking

Critical thinking is the ability to think clearly and rationally about what to do or what to believe. It includes the ability to engage in reflective and independent thinking. Someone with critical thinking skills is able to do the following : understand the logical connections between ideas identify, construct and evaluate arguments detect inconsistencies and … More What is critical thinking

Tư duy hệ thống – SYSTEMS THINKING

Nguồn Nhân loại đã thành công qua thời gian trong việc chinh phục thế giới vật lý và trong việc phát triển tri thức khoa học bằng việc chấp thuận phương pháp phân tích để hiểu vấn đề. Phương pháp này bao gồm việc bẻ vấn đề thành các cấu phận, nghiên cứu từng phần … More Tư duy hệ thống – SYSTEMS THINKING

HOÀ THƯỢNG THÍCH THÁNH NGHIÊM NÓI VỀ CHUYỆN SINH TỬ – Minh Bửu biên tập

HOÀ THƯỢNG THÍCH THÁNH NGHIÊM NÓI VỀ CHUYỆN SINH TỬ Minh Bửu biên tập Vào ngày 23 tháng 02 năm 2008, Hòa Thượng Thánh Nghiêm có cuộc nói chuyện với đức cha thiên chúa giáo Đơn Quốc Tỉ về quan điểm sinh tử. Hôm nay, Hòa thượng đã xã báo an tường, thu thần thị … More HOÀ THƯỢNG THÍCH THÁNH NGHIÊM NÓI VỀ CHUYỆN SINH TỬ – Minh Bửu biên tập

4 loại khí chất của người phụ nữ thông minh và thanh nhã

Nguồn Người phụ nữ thông minh, thoạt nhìn tuy không đẹp rực rỡ, song lại có một sức cuốn hút không ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi. Sức cuốn hút đó bắt nguồn từ một thứ ẩn sâu bên trong gọi là khí chất. Sữa nước và sữa tiệt trùng Dutch Lady cung cấp dưỡng … More 4 loại khí chất của người phụ nữ thông minh và thanh nhã