Học viện công dân – Học để làm người

http://www.icevn.org/ Đức Dục Mười Đức Tính Thiết Yếu Trong Văn Hóa Tây Phương Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây Đừng Sợ: Lòng Can Đảm và Những Nguyên Tắc Đạo Đức Công Dân Bổn Phận Đối Với Bản Thân và Tha Nhân Tại Sao Đức Tính Mạnh Mẽ lại Cần thiết để Sống Một Đời … More Học viện công dân – Học để làm người

10 bài học cuộc sống tuyệt vời mà bạn nên ghi nhớ

ohay “Ở trường, bạn được dạy một bài học và sau đó được làm bài kiểm tra. Trong cuộc đời, bạn được cho một bài kiểm tra và nó sẽ dạy bạn một bài học. ” – Tom Bodett Có rất nhiều bài học tuyệt vời mà chúng ta có thể học được từ cuộc … More 10 bài học cuộc sống tuyệt vời mà bạn nên ghi nhớ

John Locke

John Locke (1632–1704) là nhà triết học, nhà hoạt động chính trị người Anh. Ông là nhà triết học theo trường phái chủ nghĩa kinh nghiệm Anh trong lĩnh vực nhận thức luận. Ông cũng phát triển lý thuyết về khế ước xã hội, vai trò của nó tới chức năng và nguồn gốc nhà … More John Locke

The 100 Most Significant Figures in History – 100 người ảnh hưởng nhất mọi thời đại !

The 100 Most Significant Figures in History 1 Jesus 2 Napoleon 3 Muhammad 4 William Shakespeare 5 Abraham Lincoln 6 George Washington 7 Adolf Hitler 8 Aristotle 9 Alexander the Great 10 Thomas Jefferson 11 Henry VIII of England 12 Charles Darwin 13 Elizabeth I of England 14 Karl Marx 15 Julius Caesar 16 Queen … More The 100 Most Significant Figures in History – 100 người ảnh hưởng nhất mọi thời đại !